top of page
  • Writer's pictureFokko Rijkens

Bijzondere Literaire Middag: 8 x Peter van der Velde + ROET thema-nummer Peter van der Velde

8x Peter van der Velde, een succesvolle bijzondere Literaire middag met 8 bekende schrijvers en dichters, waar anekdotes in rap tempo elkaar op volgden. Op deze manier werd de kracht en de invloed van het oeuvre van Peter van der Velde binnen 2 uur voor elke leek duidelijk.

Ook waren er 2 gezongen gedichten te horen door de bekende zanger Henk Scholte van de Groninger band Törf

De redactie van het Drents Letterkundig Tiedschrift overhandigde het eerste exemplaar van de speciale Peter van der Velde editie van Roet aan Alke van der Velde en Willem van der Velde. Onze Burgemeester Klaas Smid kreeg ook een eerste exemplaar met de opdracht om het Tiedschrift rond te laten gaan op het Gemeentehuis.

Als mede organisatoren samen met "ROET" kijken Aart Kooijman en ik terug op een prachtige middag!

Deelnemers aan 8x Peter van der Velde:

Abel Darwinkel: voormalig Streektaalfunctionaris van het Huus van de Taol

Henk Nijkeuter:Literatuurkenner. Hield korte inleiding over werk van Peter van der Velde

Henk Scholte :Heeft teksten van Peter van der Velde op muziek gezet en gezongen

Jan Veenstra :Schrijver intiem + komisch verhaal over zijn belevenissen met Peter van der Velde

Marga Kool: Schrijver/dichter prachtige voordacht

Ton Peters: redactielid Roet. Vertelde over zijn correspondentie met Peter van der Velde

Fieke Gosselaar : schrijver Kort geleden met roman succesvol landelijk gedebuteerd

Kasper Peters: schrijver. Voormalig stadsdichter Groningen

bottom of page