top of page

OVER FOKKO RIJKENS

Fokko Rijkens (1961, Nijmegen) studeerde schilderkunst aan de Academie voor Beeldende Kunst Minerva in Groningen, waar hij zijn realistische beeldtaal - die zich toen al kenmerkte door een sterk verhalend en vervreemdend karakter - onder leiding van docenten als Wout Muller, Matthijs Röling en Ger Siks verder ontwikkelde. 

Rijkens, die samen met oa Pieter Pander, Sam Drukker en Herman van Hoogdalem van bovengenoemde kunstenaars les hadden gehad, worden gerekend tot de vierde generatie van ‘De Groep’. Deze stroming, die aanvankelijk bekend stond als ‘De Groep van de figuratieve abstractie’, ontstond aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam en zag een duidelijke wisselwerking tussen kunst en ruimte. Na 1980 verplaatste deze beweging zich van Amsterdam naar het noordoosten van Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe). 

Meer dan dat van zijn Nederlandse collega’s vertoont het ‘Signalerend Realisme’ van Rijkens verwantschap met dat van de kunstenaars van de Neue Leipziger Schule zoals blijkt uit de vele verwijzingen naar het verleden (architectuur, fabrieken, nostalgische atmosfeer) enerzijds en de sociaal-politieke wereld van vandaag anderzijds (menselijke gedragingen, verwachtingen en angsten). In zijn werk lijkt hij de kijker iets duidelijk te willen maken, hij lijkt iets te willen signaleren waarover wij kunnen nadenken zonder een oordeel te vellen.

De laatste jaren werkt Rijkens aan een serie werken met de titel ‘MESSAGE’, bestaande uit een reeks portretten van ‘gewone’ Nederlanders die een smsje of een app op hun smartphone bekijken. ‘MESSAGE XV’, een zelfportret, werd in 2018 in Amsterdam tentoongesteld op uitnodiging van de Stichting De Nederlandse Portretprijs. MESSAGE XV is in 2022 aangekocht door het Drentsmuseum.Vlak voor de Corona uitbraak eind 2019 beschilderde Fokko een fietstunnel van 600m2 , in opdracht van de Provincie Drenthe. Locatie:  de Onlanden, een groot natuurgebied aangelegd tegen de stad Groningen.

 

REVIEWS

Enthousiaste bezoekers

Fokko, wat een prachtige expositie mochten we met onder andere jouw werk maken in Museum Nienoord. De bezoekers waren razend enthousiast, sommigen gaven aan meerdere malen de tentoonstelling bezocht te hebben. Ook een fijne bijkomstigheid was dat we een werk van je hebben kunnen verkopen in deze periode. Graag tot een volgend project ergens in Groningen.

Henk
filmpje
bottom of page